Hooggevoelig.

Gestart op 23 juli 2006. Gewijzigd 6 september 2007.


Hoe gevoelig ben ik?
Hoe kan ik gevoeliger worden?
Wat zijn de consequenties, welke zijn de gevolgen van gevoeliger worden?

Door je af te vragen wat hooggevoelig betekent kom je verder.


Wat betekent hooggevoelig?

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommige mensen gevoeliger dan
anderen. Intelligentie is het vermogen wat in de linkerhersenhelft zit. Gevoeligheid is een
eigenschap van de rechterhersenhelft. Zoals we een zeer intelligente persoon ""Hoogbegaafd""
kunnen noemen kunnen we iemand die heel gevoelig is een ""Highly Sensitive Person"" (HSP)
noemen.

Een HSP, Highly Sensitive Person of te wel hooggevoelig persoon, is iemand die gevoeliger is
voor indrukken en subtieler nuances waarneemt dan gemiddeld. Elk moment van de dag doen
we indrukken op, via onze zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Een HSP doet dit
dus intenser dan gemiddeld.

Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap die positief ingezet kan worden. Bijvoorbeeld
door hooggevoeligheid kun je sneller gevaren signaleren, in de gaten hebben dat iemand liegt,
kleine nuanceverschillen waarnemen, intenser genieten van kunst of muziek en beter
concentreren.

Hooggevoelige personen:

voelen stemmingen van anderen goed aan;
nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar;
ervaren, reflecteren en voelen diep en intensief;
hebben afkeer van specifieke indringende prikkels;
worden geprikkeld door dingen die anderen niet schijnen op te merken;
raken sneller verzadigd door (bepaalde) prikkels;
worden meer dan gemiddeld door bijvoorbeeld natuur, kunst of muziek geroerd;
denken vaak na over hun roeping.
filosoferen graag en veel en hebben een rijke innerlijke belevingswereld;
dromen, fantaseren en overwegen veel;
zijn opmerkzaam en aandachtig;
functioneren heb beste in hun eigen tempo;
zijn goed in het signaleren en vermijden van fouten;
vinden het prettig en hebben het nodig om tijd alleen door te brengen;
hebben rechtvaardigheid en respect hoog in hun vaandel staan;
zijn vaak plichtsgetrouw en anticiperend op de behoeften van anderen;
hebben relatief meer last van spanning, stress en fysieke klachten zoals hoofdpijn, maag/darmklachten
en huidirritaties en allergieen;
hebben last van stemmingswisselingen en sterke emoties;
lopen groter risico op depressiviteit, chronische vermoeidheid en verslavingen;
vinden kwaliteit en bevrediging van het werk zeker zo belangrijk als het financiele inkomen.

Zoals alle karaktereigenschappen heeft ook hooggevoeligheid valkuilen. Valkuilen kunnen
bijvoorbeeld zijn: te hard werken (overwerken), te zorgzaam zijn voor anderen (en te weinig
voor jezelf), te perfectionistisch zijn, overladen voelen door indrukken en bang zijn om fouten
te maken.

Hooggevoelige personen maken zich erg druk over hun roeping. Voor hen is het psychische
inkomen (kwaliteit en bevrediging van het werk) zeker zo belangrijk als het financiele
inkomen. Vaak nemen hooggevoelige personen een baan onder hun niveau in de hoop dat hun
werk dan hanteerbaarder voor hen zal zijn. Maar doordat ze de inspiratie en bevrediging op
een dieper niveau missen, wordt dergelijk werk op den duur juist vaak een enorme
energievreter met alle gevolgen van dien.

De kunst is nu om toch te leren leven in deze maatschappij met het gevoel en met het verstand.
Het gaat erom een persoonlijke balans te vinden tussen gevoel en verstand. Hoe leef je met je
gevoel in deze wereld zonder dat je daardoor overweldigd wordt en jezelf dus niet verliest? De
balans vinden en het vrijmaken van gevoelens die er in het verleden niet mochten zijn. Het leren
staan voor wie je bent en wat je voelt. Het accepteren van angst, woede, verdriet en blijdschap.

Het is niet zo dat HSP's beter zijn dan anderen of dat ze ziek zijn en genezen moeten worden.
Het is eenvoudig zo dat ze wat gevoeliger zijn dan gemiddeld en dat is alles. Het gevoel is niet
beter dan het analytische verstand. Ze zijn er beiden om elkaar in evenwicht te houden.

Hooggevoelige personen kunnen leren met de overprikkeling om te gaan. Dit betekent
emoties, gevoelens en gedachten serieus nemen en afstemmen en het leven in de context
plaatsen. Zo is hooggevoeligheid een kwaliteit.

Terug naar boven

Voor meer informatie: www.hooggevoelig.nl

Er is een vereniging waar je informatie kunt vinden en waar je lid van kunt worden: www.vereniginghooggevoelig.nl
De vereniging heeft ook een forum voor jeugdige HSP-ers: jongeren.hooggevoelig.nl

Terug naar het overzicht van deze website.


Peter Karduks,
Enschede,
The Netherlands.
E-mail adres: peter@karduks.nl