Onderwijs, zorg, politie en handarbeid.

Gestart op 15 december 2006. Gewijzigd 18 oktober 2009.

Charles Groenhuijsen. Gepubliceerd op dinsdag 2 mei 2006 op PlanetInternet.
Les voor politici:
Er is een belangrijke factor die geluk bepaalt. En het heeft niks met geld te maken. 
De vraag is: Kun je je eigen leven zelf een beetje inrichten of bepalen anderen alles? 
In communistische landen is geluk bijvoorbeeld schaars. 
Daar heb je niet veel onzekerheden de staat zorgt immers voor alles) 
maar ook weinig vrijheid (iedereen mag en moet hetzelfde).

Wat is de les voor politici? 
Investeer vooral in mensen. Zorg dat ze zelf het heft in handen kunnen nemen. 
Maak ze trots. Geef ze zelfvertrouwen. 
Goed onderwijs is een veel betere investering in geluk dan oer-Hollandse koopkrachtplaatjes. 
-----
Mijn antwoord aan hem:
Je oproep tot goed onderwijs werpt pas resultaten af als bovenstaande ook op 
de onderwijzers slaat.
Goed onderwijs krijg je als je als overheid investeert in de leraren. 
Zij zijn deskundig. 
Zij moeten het heft in handen hebben, onderwijskundig en organisatorisch. 
Dan zijn zij trots op hun resultaten met de leerlingen en met de school. 
Ze hebben zelfvertrouwen en geven beter onderwijs. 
Leerlingen en leraren zijn gelukkiger.
Peter Karduks.

Uit het artikel van Geert Mak van 17 oktober 2009: "De verpleegster, de onderwijzer, de handarbeider, ze voelen zich vernederd door de PvdA." De zuilen, de elite dus, kenden een informeel maar stevig systeem van verantwoording jegens, en tegelijk, van disciplinering van de achterban. De politieke elite reageerde en reageert steeds stuurlozer en doet rare dingen. Inderdaad, het negeren van de problemen in de wijken, in het onderwijs, in de zorg. Wat je allemaal hoort van de uitvoerders, de leraren, de politiemensen, de bejaardenhulpen en al die anderen, de haren rijzen je te berge. En het is structureel, je hoort de verhalen overal, iedere dag. Er heeft zich tussen de bestuurders en degenen die het werk opknappen een nieuwe kaste gewrongen. Vaak opgeblazen (en niet deskundige, PK) types die zichzelf tooien met titels als consultant of interim-manager (of gewoon manager, PK). Die zich vorstelijk laten belonen, die dol zijn op procedures en prestatiemodellen maar die zelden op de hoogte zijn van het feitelijke werk. Die allang weer verdwenen zijn als de gevolgen van hun daden merkbaar worden. Ze worden nooit, nooit, afgerekend op hun werk. "De mensen die Nederland opgebouwd hebben worden kapot gemaakt", zei een bejaardenverzorgster. Ze zag te veel managers en aan het bed te weinig handen. Ja, ze stemde PVV. Het gaat hier om een verlies aan basisvertrouwen in onze politieke en bestuurlijke cultuur als geheel. Door deze mensen wordt dat zo gevoeld. Deze mensen zijn woedend en diep gekwetst, omdat hun gezwoeg totaal niet wordt gezien. De cynisch geworden leraar, dokter of straatagent, de schoolmeester of bejaardenverzorger die er, gedesillusioneerd, de brui aan heeft gegeven, wat kom je die vaak tegen de laatste jaren. De typische bestuurderspartijen worden het zwaarst getroffen (VVD, CDA en vooral PvdA). De PvdA heeft de doorsneewerkers volstrekt uit het oog verloren. Ze bestaan niet meer en ze worden in geen enkel opzicht beschermd tegen de beunhazen die zich maar al te vaak boven hen genesteld hebben en die geen idee hebben van de feitelijke inhoud van hun werk. Er is een massieve culturele leegte ontstaan doordat zoveel mensen de waardering en het geluk bij hun arbeid is ontnomen. Met die permanente ontkenning van hun persoonlijke vakkennis en andere kwaliteiten, die nu al jarenlang gaande is, zijn ze niet alleen vernederd. Er is iets in hen doodgemaakt, een gevoel van richting is uit hun bestaan verdwenen.

Leermethode nu: studiehuis, PGO=project gericht onderwijs, competentie gericht onderwijs
Welke leermethoden krijgen we nog?

1. Als een leerling aanleg heeft voor een vak, maakt het niet uit hoe je dit aanbiedt.
2. Als een leerling geen aanleg heeft voor een vak, moet er worden uitgelegd door een leraar die kan uitleggen.
Een ander woord voor leraar is niet voor niets "leerkracht" (=lesgeef-kracht).

(Duits lernen=het leren van de leerling, Duits lehren=het les geven van de leraar aan de leerling.)

Peter Karduks.


Naar het begin van de pagina

Naar homepge van www.karduks.nl


Peter Karduks,
Enschede,
The Netherlands.
E-mail adres: peter@karduks.nl