Meningen.

Gestart op 17 december 2006. Gewijzigd 22 mei 2014.

Goodness, Tolerance.

Goodness alone is never enough.
A hard, cold wisdom is required, too, for goodness to accomplish good.
Heinlein in Stanger in a Strange Land.

Tolerance becomes a crime when applied to evil.
Thomas Mann.

Not a faith.

It is not a faith.
The discipline is simply a method of efficient functioning at any activity you try.
Heinlein in Stanger in a Strange Land.

Economisch liberalisme.

Handelen (gedrag) wordt medebepaald door de ideologie die je met je meedraagt.
Wordt het daar geheel door bepaald, dan handel je vanuit je ideologie als blauwdruk.
Het vrijheidsbegrip in het economisch-liberalisme vertoont twee gezichten:
1.Mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
2.De eigen verantwoordelijkheid neemt de kleur aan van de omgeving waarin de mens leeft:
De uikeringstrekker en de beursspeculant zijn loten van dezelfde stam
en nemen dus de vrijheid hun belang te maximeren.

Naar artikel van Gerard Drosterij in Trouw, 6 juli 2012

Immigratie.

Wilders (zelf al jaren levend onder doodsbedreigingen en 24 uur per dag bewaakt)
wenst een halt toe te roepen aan de nagenoeg onbeperkte immigratie van laag- of
niet-geschoolden naar Nederland.
Immigranten met een moslim-achtergrond zijn zwaar oververtegenwoordigd in
categorieen als werkloosheid, sociale achterstand en inmiddels ook criminaliteit.
Omdat er zich binnen deze groep een steeds sterkere stroming van radicalisering
manifesteert, met uitwassen als afwijzing van onze samenleving tot en met geweld
en terreur, is het niet vreemd tegen deze ontwikkeling stelling te nemen.
Dat doet Wilders als gekozen parlementarier dan ook. 
Hoe je het wendt of keert, Nederland (maar ook andere Europese landen)
ondervindt in brede zin veel overlast van genoemde immigratie.
Maar Wilders speelt niet op de man of vrouw, wijst niemand persoonlijk aan 
(behoudens politici dan, maar dat is in de politiek vrij gewoon geworden) en blijft
met kracht van maatschappelijke argumenten zijn punten maken zoals dat kan en moet
in een democratische rechtstaat.    

C. Reinderhoff in Meningen , de Metro, 5 dec 2007. 

Vrijheid van meningsuiting.

Charles Groenhuisen denkt er over te stoppen met zijn columns op Planet Internet (www.planet.nl)
Mijn reactie 27-04-2007:
Charles,
"Als de stroom “donder-op’-mails aanhoudt ben ik weg. U mag het zeggen."
En ik zeg het.
De genoemde stroom laat zien dat je mensen raakt. Dus het heeft zin. 
Ongenuanceerde woorden duiden op een relatie. Dus doorgaan.
De kleinere stroom lezers zet je aan tot opnieuw bekijken van hun standpunt en eventueel tot ombuigen van dat standpunt. 
Ga door. Ik zou je columns missen.
Peter Karduks. 
-----
Vroeger zeiden we als kind :" schelden doet geen pijn"
Maar dat is natuurlijk niet waar. Schelden doet wel pijn. 
Woorden hebben kracht.
-----
Verbaal geweld kan groter zijn dan fysiek geweld.
Kardinaal Simonis.
-----
-Zoals barones Margaret Thatcher ooit zei: als mensen persoonlijk gaan worden, dan is dat goed nieuws. 
Het betekent dat je vijanden geen inhoudelijke argumenten meer hebben.
-Gescheld dient daarom ook als 'waardeloos' te worden behandeld.
-Zoals Simon Rozendaal schreef op zijn blog: 
Op de man spelen is 'een teken van onvermogen'.
-Een tijdje geleden zat ik in een forumdiscussie met een CDA-Kamerlid.
Die voelde zich klaarblijkelijk zo in de hoek gedrongen 
dat ze tegen me zei dat ik een ‘dronken aardbei’ was.
Dixit Rozendaal.


Eerst gemeenschapszin.
Dan een sterke rechtstaat.
Dan verkiezingen.

Samual Huntington.


Vrijheid van meningsuiting.

Uit Vrijheid, Bas Heijne, NRC 2006.

-Het is evident dat het maatschappelijk ongezond is om verschrikkelijke dingen over anderen te roepen, enkel omdat het zou moeten kunnen.
-Bij het recht op beledigen hoort het recht om beledigd te zijn.

Het recht op vrije meningsuiting moet niet schreeuwend verdedigd worden, maar onverstoorbaar.
En je moet er behoedzaam mee omgaan, dat is een morele plicht.
Maar er valt niet aan te tornen.


Nederlanders?

-Ongeveer 1950, dominee preekt:
Je bent de overheden, zij die over je gesteld zijn, onderdanig,
tenzij het niet overeenkomt met je christelijk geloof. (gehoorzaam nederlander tenzij)
-Ongeveer 1975, rabbijn uit Amsterdam door de radio:
Je bent eerst jood, daarna nederlander. (nederlander tenzij)

Peter Karduks.


Leiden.

Een leider volgt - een droom, een ideaal, een goed leven voor zijn gezin.
Hij is daar heel duidelijk over, op zo'n manier dat de mensen om hem heen geroerd worden
en verlangen te delen in de droom en het ideaal.

Een leider moet geen zin geven; de zin komt uit het doel dat hem bezielt.
En wie ergens zin in heeft, die geeft het door.
Niet omdat hij het belangrijk vindt voorop te lopen, maar gewoon,
omdat zin besmettelijk is.
De leider ontvangt zin van boven,
maar de drijfkracht en de energie komen van beneden,
van hen die volgen.
Want hoe hoog je doel ook ligt,
het krijgt altijd gestalte naast je, op straatniveau.

Is leiden dan te leren?
Jawel: Je hebt een leven, begin het te leiden -
dat is het begin van alle leiderschap.

Johan Schaberg in "Wie zit er met zijn poten aan het stuur?"


Naar het begin van de pagina

Naar de homepage www.karduks.nl


Peter Karduks,
The Netherlands.
E-mail adres: peter@karduks.nl